BÌA CÒNG - BÌA HỘP - BÌA 3 DÂY

 • 0 out of 5

  Bìa hộp si 10cm

  Quy cách sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: SP30
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Đơn vị tính: Cái
  • Quy cách: .
  • Công dụng: Dùng lưu trữ, đựng các loại văn phòng phẩm và các xấp tài liệu, giấy tờ.
  22.000
 • 0 out of 5

  Bìa hộp si 15cm

  Quy cách sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: SP31
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Đơn vị tính: Cái
  • Quy cách:
  • Công dụng: Dùng lưu trữ xấp tài liệu, giấy tờ, đựng các loại văn phòng phẩm và không bị rơi ra ngoài.
  25.000
 • 0 out of 5

  Bìa hộp si 20cm 

  Quy cách sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: SP32
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Đơn vị tính: Cái
  • Quy cách:
  • Công dụng: Dùng lưu trữ, đựng các loại văn phòng phẩm, tài liệu, giấy tờ và không bị rơi ra ngoài.
  28.500
 • 0 out of 5

  Bìa hộp si 7cm 

  Quy cách sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: SP29
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Đơn vị tính: Cái
  • Quy cách:
  • Công dụng: Dùng lưu trữ hồ sơ, đựng các xấp tài liệu, giấy tờ, các loại văn phòng phẩm và không bị rơi ra ngoài.
  20.000
 • 0 out of 5

  Bìa hộp si đúc 20cm 

  Quy cách sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: SP33
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Đơn vị tính: Cái
  • Quy cách: 50 cái/thùng.
  • Công dụng: Dùng làm hộp đóng hồ sơ thầu, hộp hồ sơ rất chuyên nghiệp và lịch sự.