BÌA CÒNG - BÌA HỘP - BÌA 3 DÂY

 • 0 out of 5

  Bìa 3 dây HD 10cm

  Quy cách sản phẩm

  • Mã sản phẩm: SP636
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Kích thước: Khổ A4 (210x297mm)
  • Đơn vị tính: Cái
  • Mục đích sử dụng: Dùng trong việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu
  12.000
 • 0 out of 5

  Bìa 3 Dây HD 15cm Tốt

  Quy cách sản phẩm

  • Mã sản phẩm: SP634
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Kích thước: Khổ A4 (210x297mm)
  • Đơn vị tính: Cái
  • Mục đích sử dụng: Dùng trong việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu
 • 0 out of 5

  Bìa 3 Dây HD 20cm Tốt

  Quy cách sản phẩm

  • Mã sản phẩm: SP635
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Kích thước: Khổ A4 (210x297mm)
  • Đơn vị tính: Cái
  • Mục đích sử dụng: Dùng trong việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu
 • 0 out of 5

  Bìa 3 Dây HD 8cm Tốt

  Quy cách sản phẩm

  • Mã sản phẩm: SP633
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Kích thước: Khổ A4 (210x297mm)
  • Đơn vị tính: Cái
  • Mục đích sử dụng: Dùng trong việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu
 • 0 out of 5

  Bìa Còng KingStar F4 7cm 2 Mặt Si

  Quy cách sản phẩm

  • Mã sản phẩm: SP637
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Kích thước: Khổ F4 (210x297mm)
  • Đơn vị tính: Cái
  • Mục đích sử dụng: Sử dụng để lưu trữ số lượng chứng từ, giấy tờ, hóa đơn dày hơn rất nhiều so với các loại bìa còng khác.
 • 0 out of 5

  Bìa Còng KingStar F4 9cm 2 Mặt Si

  Quy cách sản phẩm

  • Mã sản phẩm: SP639
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Kích thước: Khổ F4 (210x297mm)
  • Đơn vị tính: Cái
  • Mục đích sử dụng: Sử dụng để lưu trữ số lượng chứng từ, giấy tờ, hóa đơn dày hơn rất nhiều so với các loại bìa còng khác.
 • 0 out of 5

  Bìa Còng Plus F4 7cm 1 Mặt Si 1

  Quy cách sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: SP26
  • Màu sắc: xanh lá,
  • Vật liệu: Giấy bìa cứng bọc nhựa màu simili
  • Kích thước : F4 (210x297mm)
  • Đơn vị tính: cái
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Mục đích sử dụng: Sử dụng để lưu trữ số lượng chứng từ, giấy tờ, hóa đơn dày hơn rất nhiều so với các loại bìa còng khác.
  48.500
 • 0 out of 5

  Bìa Còng Plus F4 9cm 1 Mặt Si 1

  Quy cách sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: SP27
  • Vật liệu: Giấy bìa cứng bọc nhựa màu simili
  • Kích thước:  28,5x35cm
  • Đơn vị tính: cái
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Sử dụng để lưu trữ số lượng chứng từ, giấy tờ, hóa đơn dày hơn rất nhiều so với các loại bìa còng khác.
  60.000
 • 0 out of 5

  Bìa Còng Thiên Long F4 5cm Một Mặt Si

  Quy cách sản phẩm

  • Mã sản phẩm: SP640
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Kích thước: Khổ F4 (210x297mm)
  • Đơn vị tính: Cái
  • Mục đích sử dụng: Sử dụng để lưu trữ số lượng chứng từ, giấy tờ, hóa đơn dày hơn rất nhiều so với các loại bìa còng khác.
 • 0 out of 5

  Bìa còng Thiên Long F4 7cm 1 mặt si 1

  Quy cách sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: SP28
  • Vật liệu: Giấy bìa cứng bọc nhựa màu simili
  • Đơn vị tính: Cái
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Sử dụng để lưu trữ được đa số các giấy tờ, tài liệu, hồ sơ có kích thước khổ giấy F4, A4, A5 trong văn phòng.
  42.000
 • 0 out of 5

  Bìa Còng Thiên Long F4 9cm Một Mặt Si

  Quy cách sản phẩm

  • Mã sản phẩm: SP642
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Kích thước: Khổ F4 (210x297mm)
  • Đơn vị tính: Cái
  • Mục đích sử dụng: Sử dụng để lưu trữ số lượng chứng từ, giấy tờ, hóa đơn dày hơn rất nhiều so với các loại bìa còng khác.
 • 0 out of 5

  Bìa hộp si 10cm 1

  Quy cách sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: SP30
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Đơn vị tính: Cái
  • Quy cách: .
  • Công dụng: Dùng lưu trữ, đựng các loại văn phòng phẩm và các xấp tài liệu, giấy tờ.
  23.000
 • 0 out of 5

  Bìa hộp si 15cm 1

  Quy cách sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: SP31
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Đơn vị tính: Cái
  • Quy cách:
  • Công dụng: Dùng lưu trữ xấp tài liệu, giấy tờ, đựng các loại văn phòng phẩm và không bị rơi ra ngoài.
  26.500
 • 0 out of 5

  Bìa hộp si 20cm 1

  Quy cách sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: SP32
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Đơn vị tính: Cái
  • Quy cách:
  • Công dụng: Dùng lưu trữ, đựng các loại văn phòng phẩm, tài liệu, giấy tờ và không bị rơi ra ngoài.
  30.000
 • 0 out of 5

  Bìa hộp si 7cm 1

  Quy cách sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: SP29
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Đơn vị tính: Cái
  • Quy cách:
  • Công dụng: Dùng lưu trữ hồ sơ, đựng các xấp tài liệu, giấy tờ, các loại văn phòng phẩm và không bị rơi ra ngoài.
  21.000
 • 0 out of 5

  Bìa hộp si đúc 20cm 

  Quy cách sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: SP33
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Đơn vị tính: Cái
  • Quy cách: 50 cái/thùng.
  • Công dụng: Dùng làm hộp đóng hồ sơ thầu, hộp hồ sơ rất chuyên nghiệp và lịch sự.