GIẤY CÁC LOẠI

 • 0 out of 5

  Decal A5 Tomy GP 114 1

  Quy cách sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: SP144
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Đơn vị tính: Xấp
  • Quy cách: 10 tờ/1 xấp.
  • Công dụng: Sử dụng văn phòng hiện nay thì decal A4 là phổ biến hơn cả và Decal A5 Tomy là sản phẩm được đánh giá khá cao trên thị trường in ấn hiện nay.
  9.000
 • 0 out of 5

  Giấy A3 Double A 70 gsm 1

  Quy cách sản phẩm

  • Mã sản phẩm: SP147
  • Xuất xứ: Thái Lan
  • Kích thước: Khổ A3 (297x420mm)
  • Đơn vị tính: Ream
  • Mục đích sử dụng: Dùng trong việc in ấn, photo tài liệu tại văn phòng
  136.000
 • 0 out of 5

  Giấy A3 Excel 70 gsm 1

  Quy cách sản phẩm

  • Mã sản phẩm: SP162
  • Xuất xứ: Indonesia
  • Kích thước: Khổ A3 (297x420mm)
  • Đơn vị tính: Ream
  • Mục đích sử dụng: Dùng trong in ấn tài liệu, photocopy tại văn phòng

   

  116.000
 • 0 out of 5

  Giấy A3 Excel 80 gsm 1

  Quy cách sản phẩm

  • Mã sản phẩm: SP148
  • Xuất xứ: Thái Lan
  • Kích thước: Khổ A3 (297x420mm)
  • Đơn vị tính: Ream
  • Mục đích sử dụng: In ấn, photo tài liệu, chứng từ tại văn phòng
  131.000
 • 0 out of 5

  Giấy A3 Ik Plus 80 gsm

  Quy cách sản phẩm

  • Mã sản phẩm: SP567
  • Xuất xứ: Thái Lan
  • Kích thước: Khổ A3
  • Đơn vị tính: Ream
  • Mục đích sử dụng: Dùng trong in ấn, photo tài liệu tại văn phòng, in bản vẽ
 • 0 out of 5

  Giấy A3 PaperOne 70 gsm

  Quy cách sản phẩm

  • Mã sản phẩm: SP149
  • Xuất xứ: Indonesia
  • Kích thước: Khổ A3 (297x420mm)
  • Đơn vị tính: Ream
  • Mục đích sử dụng: In ấn tài liệu, photocopy tại văn phòng công ty

   

 • 0 out of 5

  Giấy A4 Double A 70 gsm 1

  Quy cách sản phẩm

  • Mã sản phẩm: SP150
  • Xuất xứ: Thái Lan
  • Kích thước: Khổ A4 (210x297mm)
  • Đơn vị tính: Ream
  • Mục đích sử dụng: Dùng trong việc photo, in ấn tại văn phòng
  67.000
 • 0 out of 5

  Giấy A4 Double A 80 gsm 1

  Quy cách sản phẩm

  • Mã sản phẩm: SP151
  • Xuất xứ: Thái Lan
  • Kích thước: Khổ A4 (210x297mm)
  • Đơn vị tính: Ream
  • Mục đích sử dụng: Dùng trong in ấn, photo tài liệu tại văn phòng
  82.000
 • 0 out of 5

  Giấy A4 Excel 70 gsm 1

  Quy cách sản phẩm

  • Mã sản phẩm: SP163
  • Xuất xứ: Indonesia
  • Kích thước: Khổ A4 (210x297mm)
  • Đơn vị tính: Ream
  • Mục đích sử dụng: In ấn tài liệu, chứng từ, photocopy tại văn phòng

   

  57.000
 • 0 out of 5

  Giấy A4 Excel 80 gsm  1

  Quy cách sản phẩm

  • Mã sản phẩm: SP152
  • Xuất xứ: Indonesia
  • Kích thước: Khổ A4 (210x297mm)
  • Đơn vị tính: Ream
  • Mục đích sử dụng: Dùng để in ấn tài liệu, photocopy tại văn phòng
  65.000
 • 0 out of 5

  Giấy A4 IK Plus 70 gsm 500 tờ 1

  • Mã sản phẩm: SP153
  • Xuất xứ: Indonesia
  • Kích thước: Khổ A4 (210x297mm)
  • Đơn vị tính: Ream
  • Mục đích sử dụng: Dùng trong in ấn tài liệu, chứng từ, photocopy giấy tờ tại văn phòng

   

  64.000
 • 0 out of 5

  Giấy A4 IK Plus 80 gsm 1

  Quy cách sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: SP154
  • Xuất xứ: Indonesia
  • Kích thước: Khổ A4 (210x297mm)
  • Đơn vị tính: Ream
  • Mục đích sử dụng: Dùng trong in ấn tài liệu, photocopy giấy tờ tại văn phòng

   

  75.000
 • 0 out of 5

  Giấy A4 PaperOne 70 gsm 

  Quy cách sản phẩm

  • Mã sản phẩm: SP155
  • Xuất xứ: Indonesia
  • Kích thước: Khổ A4 (210x297mm)
  • Đơn vị tính: Ream
  • Mục đích sử dụng: Dùng trong việc in ấn tài liệu, photocopy tại văn phòng
  69.000
 • 0 out of 5

  Giấy A4 PaperOne 80 gsm 

  Quy cách sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: SP156
  • Xuất xứ: Indonesia
  • Kích thước: Khổ A4 (210x297mm)
  • Đơn vị tính: Ream
  • Mục đích sử dụng: In ấn tài liệu, photocopy tại văn phòng

   

  83.500
 • 0 out of 5

  Giấy A4 Supreme 70 gsm

  Quy các sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: SP157
  • Xuất xứ: Thái Lan
  • Kích thước: Khổ A4 (210x297mm)
  • Đơn vị tính: Ream
  • Mục đích sử dụng: Dùng trong việc in ấn, photocopy tài liệu, chứng từ tại văn phòng

   

 • 0 out of 5

  Giấy A4 Supreme 80 gsm

  Quy cách sản phẩm

  • Mã sản phẩm: SP158
  • Xuất xứ: Thái Lan
  • Kích thước: Khổ A4 (210x297mm)
  • Đơn vị tính: Ream
  • Mục đích sử dụng: Dùng trong việc in ấn, photocopy tại văn phòng

   

 • 0 out of 5

  Giấy A5 Excel 80 gsm 1

  Quy cách sản phâm:

  • Mã sản phẩm: SP159
  • Xuất xứ: Indonesia
  • Kích thước: Khổ A5 (148x210mm)
  • Đơn vị tính: Ram
  • Mục đích sử dụng: Dùng trong in ấn, photocopy tài liệu, chứng từ tại văn phòng
  32.000
 • 0 out of 5

  Giấy A5 IK Plus 70 gsm cao cấp

  Quy cách sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: SP160
  • Xuất xứ: Indonesia
  • Kích thước: Khổ A5 (148x210mm)
  • Đơn vị tính: Ram
  • Mục đích sử dụng: In ấn tài liệu, photocopy tại văn phòng

   

 • 0 out of 5

  Giấy Decal A4 Tomy 135 1

  Quy cách sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: SP145
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Đơn vị tính: Hộp
  • Quy cách:100 tờ/1 xấp.
  • Công dụng: Loại giấy tự dính, với cấu tạo thêm một lớp keo nhờ áp lực để tạo sự kết dính. Giấy decal có lớp giấy đế bảo vệ lớp keo nên sử dụng dễ dàng bằng cách bóc lớp keo này và dán lên bề mặt bạn cần.

   

  127.000
 • 0 out of 5

  Giấy Decal đế xanh 1

  Quy cách sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: SP146
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Đơn vị tính: Xấp
  • Quy cách: 100 tờ/1 xấp.
  • Công dụng: Sử dụng văn phòng hiện nay thì giấy Decal A4 là phổ biến hơn cả và Decal A4 đế xanh là sản phẩm được đánh giá khá cao trên thị trường in ấn hiện nay.
  70.500
 • 0 out of 5

  Giấy Double A A3 80gsm 1

  Quy cách sản phẩm

  • Mã sản phẩm: SP161
  • Xuất xứ: Thái Lan
  • Kích thước: Khổ A3 (297x420mm)
  • Đơn vị tính: Ream
  • Mục đích sử dụng: In ấn, photo tài liệu, chứng từ tại văn phòng

   

  154.000
 • 0 out of 5

  Giấy In Liên Tục 3 liên 105x279mm – Chia 3

  Quy cách sản phẩm

  • Mã sản phẩm: SP684
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Kích thước: 105x279mm
  • Đơn vị tính: Thùng
  • Mục đích sử dụng: Dùng trong việc in ấn hóa đơn, phiếu khám bệnh
 • 0 out of 5

  Giấy In Liên Tục 3 liên A4 – 210x279mm

  Quy cách sản phẩm

  • Mã sản phẩm: SP682
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Kích thước: 210x279mm
  • Đơn vị tính: Thùng
  • Mục đích sử dụng: Dùng trong việc in ấn hóa đơn
 • 0 out of 5

  Giấy In Liên Tục 4 liên A4 – 210x279mm

  Quy cách sản phẩm

  • Mã sản phẩm: SP683
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Kích thước: 210x279mm
  • Đơn vị tính: Thùng
  • Mục đích sử dụng: Dùng trong việc in ấn hóa đơn
 • 0 out of 5

  Giấy In Mã Vạch 1 Tem 100×150

  Quy cách sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: SP165
  • Kích thước tem nhãn: 100mm x 150mm vùng trắng của con tem không đo viền xung quanh 4 biên trên dưới và trái phải
  • Lõi: 1 inch
  • Chiều dài cuộn giấy: 50m
  • Số lượng tem nhãn/cuộn: 320 tem
  • Hình dáng tem nhãn 4 góc: bo góc
  • Một hàng 1 tem
  • Mỗi hàng cách nhau bởi khoảng cách và đường răng cưa 3mm
  • Phù hợp máy in như: CP2140, CP3140 của hãng Argox, bixolon T403, godex G500…là những dòng máy in in được 50m và lõi 1 inch
  • Chất liệu: tùy vào môi trường sử dụng tem nhãn để dán lên sản phẩm nên chọn loại chất liệu phù hợp.
  • Phù hợp Hàng đông lạnh nên sử dụng nhãn pvc, hàng lưu kho và vận chuyển chỉ cần loại decal thường để giảm chi phí giá thành cho sản phẩm
 • 0 out of 5

  Giấy In Mã Vạch 1 Tem 76×76

  Quy cách sản phẩm

  • Mã sản phẩm: SP164
  • Quy cách: 1 tem trên hàng
  • Cỡ tem: 76×76 (mm)
  • Đường kính ngoài: 180mm(+-2mm)
  • Đường kính lõi:70/76mm (trong/ngoài)
  • Chất liệu: giấy decal Fasson, UPM
  • Khổ giấy: 80mm (chiều cao cuộn giấy)
  • Chiều dài: 150m (1.898 tem/cuộn)
  • Ứng dụng: in tem nhãn phụ sản phẩm, in decal

 • 0 out of 5

  Giấy In Mã Vạch 2 Tem 100×25 

  Quy cách sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: SP166
  • Kích thước mỗi tem: 100×25 mm
  • Số hàng tem: 2 hàng tem
  • Quy cách: 50 mét
  • Công nghệ in: In kèm ribbon mực
  • Công dụng: tem in thông tin hàng hóa dán lên sản phẩm.

 • 0 out of 5

  Giấy In Mã Vạch 2 Tem 35×22 

  Quy cách sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: SP169
  • Khổ rộng cuộn giấy: 110mm Cỡ tem: 35x22mm (ngang x dọc, Đường kính lõi: 32mm, Chiều dài cuộn giấy: 50m tương đương 6.000 tem/cuộn (nhận đơn hàng gia công xả cuộn chiều dài theo yêu cầu).
  • Quy cách đóng gói: Cuộn bọc màng co nilon giúp cuộn giấy bảo quản được tốt hơn.
  • Sản phẩm hiện đang được cung cấp chính hãng tại công ty Thiện Phước bạn có thể liên hệ với chúng tôi để nhận được hỗ trợ và tư vấn tốt nhất.

 • 0 out of 5

  Giấy In Mã Vạch 3 Tem 35×22

  Quy cách sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: SP167
  • Làm từ giấy Decal nhiệt Avery
  • Đây là loại decal có chất lượng keo bám tốt nhất thị trường
  • Không bị đen khi bị ma sát vào giấy
  • Số lượng tem: ≈5700 tem/cuộn
  • Quy cách tem: (35×22)mm Dài 45M
 • 0 out of 5

  Giấy In Mã Vạch 4 Tem 25×15

  Quy cách sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: SP168
  • Chất liệu: Được làm từ giấy decal PVC
  • Kích thước mỗi tem nhãn: 25x15mm
  • Trên 1 hàng bao gồm 4 tem vuông góc nhau
  • Keo bám dính trên nhiều loại vật liệu
  • Sử dụng trong nhiều môi trường trong nhà, ngoài trời, đông lạnh,…
  • Chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

 • 0 out of 5

  Giấy Liên Tục 1 Liên 210x279mm – Chia 2

  Quy cách sản phẩm

  • Mã sản phẩm: SP681
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Kích thước: 210x279mm
  • Đơn vị tính: Thùng
  • Mục đích sử dụng: Dùng trong việc in ấn..
 • 0 out of 5

  Giấy note 5 màu giấy Pronoti 1

  Quy cách sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: SP170
  • Xuất xứ:
  • Đơn vị tính: Xấp
  • Quy cách: 36 xấp/1 hộp.
  • Công dụng: Dùng để ghi chú nhanh và là một trong những sản phẩm hỗ trợ của Học Sinh – Sinh viên, nhân viên văn phòng nói riêng và mọi người nói chung

   

  10.000
 • 0 out of 5

  Giấy Note 5 màu giấy Uni-T

  Quy cách sản phẩm:

  • Mã Sản Phẩm:SP199
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Đơn vị tính: Xấp
  • Quy Cách: Xấp
 • 0 out of 5

  Giấy note 5 màu nhựa Post-it 3M 1

  Quy cách sản phẩm:

  • Mã Sản Phẩm: SP195
  • Xuất xứ : Đài Loan
  • Đơn vị tính: Xấp
  • Quy cách: 36 xấp/1 hộp

   

  17.500
 • 0 out of 5

  Giấy Note 5 Màu Nhựa Suremark

  Quy cách sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: SP607
  • Xuất xứ:
  • Đơn vị tính: Xấp
  • Quy cách: 5 màu nhựa.
  • Công dụng: Dùng để ghi chú nhanh và là một trong những sản phẩm hỗ trợ của Học Sinh – Sinh viên, nhân viên văn phòng nói riêng và mọi người nói chung
 • 0 out of 5

  Giấy note 5 màu nhựa Uni-T

  Quy cách sản phẩm:

  • Mã Sản Phẩm: SP198
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Đơn vị tính: Vỉ
  • Quy Cách:
  7.500
 • 0 out of 5

  Giấy note Post-it 3M 2×3

  Quy cách sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: SP607
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Đơn vị tính: Xấp
  • Quy cách: 36 xấp/1 hộp.
  • Công dụng: Dùng để ghi chú nhanh và là một trong những sản phẩm hỗ trợ của Học Sinh – Sinh viên, nhân viên văn phòng nói riêng và mọi người nói chung
 • 0 out of 5

  Giấy Note Post-it 3M 3×3

  Quy cách sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: SP607
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Đơn vị tính: Xấp
  • Quy cách: 36 xấp/1 hộp.
  • Công dụng: Dùng để ghi chú nhanh và là một trong những sản phẩm hỗ trợ của Học Sinh – Sinh viên, nhân viên văn phòng nói riêng và mọi người nói chung
 • 0 out of 5

  Giấy note Post-it Sign Here 1

  Quy cách sản phẩm:

  • Mã Sản Phẩm SP197
  • Đơn vị tính: Xấp
  • Xuất xứ: Đài Loan
  • Quy cách: Theo xấp

   

   

  32.500
 • 0 out of 5

  Giấy note vàng 3×2 Pronoti cao cấp 1

  Quy cách sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: SP172
  • Xuất xứ: Đài Loan
  • Đơn vị tính: Xấp
  • Quy cách: 1 xấp/ 100 tờ.
  • Công dụng: Dùng để ghi chú nhanh và là một trong những sản phẩm hỗ trợ của Học Sinh – Sinh viên, nhân viên văn phòng nói riêng và mọi người nói chung

   

  5.800
 • 0 out of 5

  Giấy note vàng 3×2 uni-T 1

  Quy cách sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: SP173
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Đơn vị tính: Xấp
  • Quy cách: Xấp
  • Công dụng: Dùng để ghi chú nhanh và là một trong những sản phẩm hỗ trợ của Học Sinh – Sinh viên, nhân viên văn phòng nói riêng và mọi người nói chung
  3.700
 • 0 out of 5

  Giấy note vàng 3×3 Pronoti 1

  Quy cách sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: SP174
  • Xuất xứ: Đài Loan
  • Đơn vị tính: Xấp
  • Quy cách: 1 xấp/ 100 tờ.
  • Công dụng: Dùng để ghi chú nhanh và là một trong những sản phẩm hỗ trợ của Học Sinh – Sinh viên, nhân viên văn phòng nói riêng và mọi người nói chung
  7.500
 • 0 out of 5

  Giấy note vàng 3×3 Uni-T 1

  Quy cách sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: SP175
  • Xuất xứ: Đài Loan
  • Đơn vị tính: Xấp
  • Quy cách: 1 xấp/ 100 tờ.
  • Công dụng: Dùng để ghi chú nhanh và là một trong những sản phẩm hỗ trợ của Học Sinh – Sinh viên, nhân viên văn phòng nói riêng và mọi người nói chung
  4.800
 • 0 out of 5

  Giấy note vàng 3×4 Uni-T 1

  Quy cách sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: SP176
  • Xuất xứ: Đài Loan
  • Đơn vị tính: Xấp
  • Quy cách: 1 xấp/ 100 tờ.
  • Công dụng: Dùng để ghi chú nhanh và là một trong những sản phẩm hỗ trợ của Học Sinh – Sinh viên, nhân viên văn phòng nói riêng và mọi người nói chung
  7.000
 • 0 out of 5

  Giấy note vàng 3×5 Uni-T 1

  Quy cách sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: SP177
  • Xuất xứ: Đài Loan
  • Đơn vị tính: Xấp
  • Quy cách: 1 xấp/ 100 tờ.
  • Công dụng: Dùng để ghi chú nhanh và là một trong những sản phẩm hỗ trợ của Học Sinh – Sinh viên, nhân viên văn phòng nói riêng và mọi người nói chung
  7.800
 • 0 out of 5

  Giấy Note Vàng 3×4 Pronoti

  Quy cách sản phẩm

  • Mã sản phẩm: SP335
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Kích thước: 7,6cmx10,5cm
  • Đơn vị tính: Xấp
  • Mục đích sử dụng: Dùng cho việc ghi chú, sử dụng đa dạng ở nhiều nơi, nhiều công việc, ngành nghề khác nhau..
  9.500
 • 0 out of 5

  Giấy Note Vàng Pronoti 3×5

  Quy cách sản phẩm

  • Mã sản phẩm: SP336
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Kích thước: 7,6cmx12,7cm
  • Đơn vị tính: Xấp
  • Mục đích sử dụng: Dùng trong việc ghi chú, sử dụng đa dạng ở nhiều nơi, nhiều công việc, ngành nghề khác nhau.
  11.000
 • 0 out of 5

  Giấy photo A4 Idea 70Gsm 1

  Quy cách sản phẩm

  • Mã sản phẩm: SP582
  • Xuất xứ: Thái Lan
  • Kích thước: Khổ A4 (210x297mm)
  • Đơn vị tính: Ream
  • Mục đích sử dụng: Dùng trong việc photo, in ấn tại văn phòng
  65.000