KẸP BƯỚM - ACCO - GÁY LÒ XO

 • 0 out of 5

  Kẹp Bướm Deli 8556 15mm

  Quy cách sản phẩm

  • Mã sản phẩm: SP91
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Kích thước: 15mm
  • Đơn vị tính: hộp
  • Mục đích sử dụng: Kẹp giấy tờ có độ dày nhỏ tối đa 8mm

   

 • 0 out of 5

  Kẹp Bướm Slecho 15mm

  Quy cách sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: SP92
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Đơn vị tính: Hộp
  • Quy cách: 12 cái/ 1 hộp, kẹp được tài liệu dày khoảng 5 mm
  • Mục đích sử dụng: Là vật dụng thông dụng trong mọi văn phòng giúp cho sắp xếp giấy tờ, tài liệu gọn gàng hơn.

   

  3.500
 • 0 out of 5

  Kẹp Bướm Slecho 19mm

  Quy cách sản phẩm

  • Mã sản phẩm: SP92
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Kích thước: 19mm
  • Đơn vị tính: Hộp
  • Mục đích sử dụng: Có thể kẹp tài liệu với độ dày tối đa 8mm

   

  4.500
 • 0 out of 5

  Kẹp Bướm Slecho 25mm

  Quy cách sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: SP93
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Đơn vị tính: Hộp
  • Quy cách: 12 cái/ 1 hộp, kẹp được tài liệu dày khoảng 12 mm
  • Mục đích sử dụng: Là vật dụng thông dụng trong mọi văn phòng giúp cho sắp xếp giấy tờ, tài liệu gọn gàng hơn.

   

  6.000
 • 0 out of 5

  Kẹp Bướm Slecho 32mm

  Quy cách sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: SP94
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Đơn vị tính: Hộp
  • Quy cách: 12 cái/ 1 hộp, kẹp được tài liệu dày khoảng 14 mm
  • Mục đích sử dụng: Là vật dụng thông dụng trong mọi văn phòng giúp cho sắp xếp giấy tờ, tài liệu gọn gàng hơn.

   

  9.000
 • 0 out of 5

  Kẹp Bướm Slecho 41mm

  Quy cách sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: SP95
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Đơn vị tính: Hộp
  • Quy cách: 12 cái/ 1 hộp, kẹp được tài liệu dày khoảng 20 mm
  • Mục đích sử dụng: Là vật dụng thông dụng trong mọi văn phòng giúp cho sắp xếp giấy tờ, tài liệu gọn gàng hơn.

   

  13.500
 • 0 out of 5

  Kẹp Bướm Slecho 51mm 

  Quy cách sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: SP96
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Kích thước: 51mm
  • Đơn vị tính: Hộp
  • Mục đích sử dụng: Dùng để kẹp giấy có độ dày nhỏ tối đa 25mm

   

  21.500