SỔ CÁC LOẠI

 • 0 out of 5

  Sổ Caro 21×33cm – 344 Trang 1

  Quy cách sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: SP117
  • Màu sắc: màu sọc caro
  • Vật liệu: Bìa cứng
  • Kích thước: khổ 21×33, 144 trang
  • Đơn vị tính: 5 cuốn/1 block
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Sử dụng làm quà tặng, viết nhật ký, ghi chú, làm vật mẫu chụp ảnh,…

   

  22.000
 • 0 out of 5

  Sổ Caro 25×33cm – 344 Trang 1

  Quy cách sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: SP118
  • Màu sắc: màu sọc caro
  • Vật liệu: Bìa cứng
  • Kích thước: khổ 25x33cm, 344 trang
  • Đơn vị tính: Quyển
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Sử dụng làm quà tặng, viết nhật ký, ghi chú, làm vật mẫu chụp ảnh,…

   

  34.500
 • 0 out of 5

  Sổ Da A4 CK 10 – 200 Trang 1

  Quy cách sản phẩm

  • Mã sản phẩm: SP323
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Kích thước: Khổ A4 (210x297mm)
  • Đơn vị tính: Quyển
  • Mục đích sử dụng:  Dùng trong việc ghi chép, có thể làm quà tặng, viết nhật ký, làm vật mẫu chụp ảnh
 • 0 out of 5

  Sổ Da A4 CK10 – 100 trang 1

  Quy cách sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: SP119
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Đơn vị tính: Cuốn
  • Quy cách: Khổ A4, 5 cuốn/1 block
  • Công dụng: Sản phẩm thích hợp cho việc ghi chú nội dung quan trọng tại các cuộc họp tại văn phòng công ty.

   

  25.000
 • 0 out of 5

  Sổ Da B5 BK 9009 160 Trang 1

  Quy cách sản phẩm

  • Mã sản phẩm: SP322
  • Xuất xứ: Thái Lan
  • Kích thước: Khổ B5 (180x260mm)
  • Đơn vị tính: Quyển
  • Mục đích sử dụng: Dùng làm quà tặng, sổ ghi chép hằng ngày,…
 • 0 out of 5

  Sổ Da CK7 – 200 trang 1

  Quy cách sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: SP123
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Đơn vị tính: Cuốn
  • Quy cách: khổ 15,5×20,5cm, 5 cuốn/1 block
  • Công dụng: Sản phẩm thích hợp cho việc ghi chú nội dung quan trọng tại các cuộc họp tại văn phòng công ty.

   

  20.000
 • 0 out of 5

  Sổ Da CK8 – 200 trang 1

  Quy cách sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: SP124
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Đơn vị tính: Cuốn
  • Quy cách: khổ A5 – kích cỡ 16x24cm, 5 cuốn/1 block
  • Công dụng: Sản phẩm thích hợp cho việc ghi chú nội dung quan trọng tại các cuộc họp tại văn phòng công ty.

   

  23.000
 • 0 out of 5

  Sổ Lò Xo Grand A4 200 Trang

  Quy cách sản phẩm

  • Mã sản phẩm: SP576
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Kích thước: Khổ A4 (210x297mm)
  • Đơn vị tính: Quyển
  • Mục đích sử dụng: Dùng trong việc ghi chép, có thể làm quà tặng, viết nhật ký, làm vật mẫu chụp ảnh
  34.000
 • 0 out of 5

  Sổ Lò Xo Grand A5 – 200 Trang

  Quy cách sản phẩm

  • Mã sản phẩm: SP588
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Kích thước: Khổ A5
  • Đơn vị tính: Quyển
  • Mục đích sử dụng: Dùng trong việc ghi chép, có thể làm quà tặng, viết nhật ký, làm vật mẫu chụp ảnh
  21.000
 • 0 out of 5

  Sổ Lò Xo Grand A6 200 Trang

  Quy cách sản phẩm

  • Mã sản phẩm: SP589
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Kích thước: Khổ A6
  • Đơn vị tính: Quyển
  • Mục đích sử dụng: Dùng trong việc ghi chép, có thể làm quà tặng, viết nhật ký, làm vật mẫu chụp ảnh
  11.500
 • 0 out of 5

  Sổ Lò Xo Lax A4 200 Trang 1

  Quy cách sản phẩm

  • Mã sản phẩm: SP321
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Kích thước: Khổ A4 (210x297mm)
  • Đơn vị tính: Quyển
  • Mục đích sử dụng: Dùng để ghi chép, làm quà tặng, viết nhật ký, làm vật mẫu chụp ảnh
 • 0 out of 5

  Sổ Lò Xo Lax A5 – 200 Trang

  Quy cách sản phẩm

  • Mã sản phẩm: SP516
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Kích thước: Khổ A5
  • Đơn vị tính: Quyển
  • Mục đích sử dụng: Thuận tiện cho việc ghi chép hoặc xé rời các trang cần thiết phục vụ cho công việc văn phòng.
 • 0 out of 5

  Sổ Lò Xo Lax A6 200 trang

  Quy cách sản phẩm

  • Mã sản phẩm: SP515
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Kích thước: Khổ A6
  • Đơn vị tính: Quyển
  • Mục đích sử dụng: thuận tiện cho việc ghi chép hoặc xé rời các trang cần thiết phục vụ cho công việc văn phòng, Có thể làm quà tặng, viết nhật ký