11.000

Quy cách sản phẩm

  • Mã sản phẩm: SP336
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Kích thước: 7,6cmx12,7cm
  • Đơn vị tính: Xấp
  • Mục đích sử dụng: Dùng trong việc ghi chú, sử dụng đa dạng ở nhiều nơi, nhiều công việc, ngành nghề khác nhau.